Regulamin, prawa i obowiązki oraz korzyści dla „osób, które opłaciły roczną opłatę za korzystanie z pola golfowego” vs „goście dzienni”.

Osoby, które opłaciły roczną opłatę za korzystanie z pola golfowego mają prawo:

– Do gry na polu golfowym nieodpłatnie przez cały rok, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, w ramach w/w opłaty.
– Do pierwszeństwa w rezerwacji startu na polu golfowym.
– Do udziału w turniejach zamkniętych.
– Być zrzeszonym poprzez Tripol w Polskim Związku Golfa i za opłatą ustaloną przez PZG otrzymać kartę handicapową.
– Do zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne (nie dotyczy alkoholu) w Pałacu Krobielowice 10%.

Osoby, które opłaciły roczną opłatę za korzystanie z pola golfowego mają obowiązek:

Opłacania rocznych opłat ustalonych przez zarząd Tripol Sp. z o.o..
Opłata ta musi być opłacona najpóźniej do 31 marca każdego roku. Nieopłacenie jej do tego terminu, powodować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych do korzystania z pola golfowego w ramach opłaty rocznej. Ponowne przyjęcie na w/w listę wymagać będzie wniesienia opłaty za korzystanie z pola w roku pierwszym.
Opłata może być zawieszona pod warunkiem warunkiem zgłoszenia tego faktu droga listowną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej firmie Tripol, do 15 lutego każdego roku. Opłata za zawieszenie prawa do gry indywidualnego wynosi 500 PLN rocznie, za zawieszenie prawa do gry rodzinnego wynosi 700 PLN rocznie.
Mają obowiązek przestrzegać reguł i etykiety gry w golfa, pod rygorem zakazu korzystania z pola golfowego, bez zwrotu jakiejkolwiek częsci opłaty rocznej.

Goście dzienni:

Wnoszą wszelkie opłaty hotelowe i w restauracji według cennika.
Płacą dziennie za wstęp na pole golfowe. Mogą brać udział w turniejach otwartych.

Każdy gracz ma obowiązek:
Zarejestrować się w Recepcji rzed rozpoczęciem gry
Posiadać prawidłowy strój golfisty
Używać swojego zestawu kijów- 1 osoba -1 torba golfowa
Ułożyć z powrotem wyrwane kępy darni
Posiadać widełki -pitchfork i używać je do naprawy śladów piłki na Greenach
Zagrabić bunkier, by jego powierzchnia była jednolicie gładka
Parkować wózki golfowe w odległości nie mniejszej niż 5 m od Greenów
Przepuszczać szybszych graczy
Podczas gry obowiązuje zakaz nauczania i prowadzenia lekcji. Osoby, które chcą skorzystać z lekcji proszone są o kontakt z naszym instruktorem, który posiada wyłączne prawo do udzielania lekcji na naszym obiekcie.

Opłaty

Na polu Golfowym w Krobielowicach występują dwa rodzaje opłat za korzystanie z pola w ramach opłaty rocznej:
W roku pierwszym oraz

Dla osób, które miały opłacone opłatę za korzystanie z pola golfowego w Krobielowicach w roku poprzednim i wniosą opłatę za rok bieżący najpóżniej do 15 marca bieżącego roku

Dokładniejsze informacje dotyczące opłat znajdują się w cenniku.