Karta wyników:

Tabele slope:
Dla mężczyzn
Dla kobiet

ZASADY GRY – JAK ZAGRAĆ?

Rezerwacja
Rezerwacja czasu startu jest wymagana w weekendy i dni świąteczne. Można jej dokonywać z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W celu dokonania rezerwacji i ostatecznego potwierdzenia czasu gry prosimy o skontaktowanie się z Recepcją Klubu, która jest czynna:
w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 18.00
w dni świąteczne i weekendy w godzinach od 09.00 do 18.00

Wyposażenie klubu
Gracze i ich goście mogą skorzystać z pomieszczenia klubowego.
Pozostali z restauracji Pałacowej

Wymagania
Każdy gracz nie będący członkiem naszego klubu przed wyjściem na pole powinien wylegitymować się kartą handicapową, zieloną kartą lub co najmniej „kartą do gry”. Karta uprawnia do gry tylko na naszym polu. Można ją uzyskać po zdaniu testu u naszych trenerów. Sprawdzian składa się z części teoretycznej – etykiety oraz praktycznego testu z gry.

Rejestracja
Wszyscy gracze przed wyjściem w pole muszą zarejestrować się i pobrać kartę wyników w recepcji klubu na co najmniej 15 minut przed startem.

Strój do golfa
Wymagana jest – latem koszulka z kołnierzykiem typu polo. Gra w T-shirt, jeansach ,spodniach od dresu jest zakazana. Obowiązuje obuwie sportowe. Dozwolone są tylko „soft spikes”.

Marshal
Marshal ma prawo sprawdzić bilet wstepu na pole – green fee lub legitymację klubową, pouczać graczy grających wolno lub nie przestrzegających etykiety. Jest upoważniony do usunięcia z pola wszystkich osób nie przestrzegających regulaminu gry.

Regulamin gry i zasady lokalne na polu golfowym
Gra w golfa odbywa się zgodnie z ” Regulaminem Gry w Golfa w formie zatwierdzonej przez The Royal and Ancient golf Club of St. Andrews”. Na polu golfowym w Krobielowicach obowiązują następujące zasady lokalne:
Wszystkie wewnętrzne drogi gruntowe wchodzą w skład pola golfowego- piłkę uderzamy z miejsca spoczynku. Z miejsc utwardzonych żwirem upuszczamy piłkę bez punktów karnych w odległości nie większej niż 1 długość kija nie bliżej dołka.
Upuszczenie piłki bez punktów karnych – w odległości nie większej niż 1 długość kija nie bliżej dołka: – od drzewek i krzewów niższych niż 2 długości kija
– od tablic informacyjnych na tee, tablic kierunkowych i ławek
– od główek zraszaczy.
Można usunąć kamienie z bunkra jeśli przeszkadzają w uderzeniu piłki.
Do odwołania na krótko strzyżonej trawie można przestawić piłkę 20cm ale nie bliżej dołka.
Oznaczenia Palików:
– białe z czterema czerwonymi paskami – 200 m od początku Greenu
– białe z trzema czerwonymi paskami – 150 m od początku Greenu
– białe z dwoma czerwonymi paskami – 100 m od początku Greenu
– białe z jednym czerwonym paskiem – 50 m od początku Greenu
– białe – granice pola
– niebieskie – teren w naprawie
– czerwone – boczna przeszkoda wodna
– żółte – przeszkoda wodna

Każdy gracz powinien:
Zarejestrować się w Recepcji Klubu przed rozpoczęciem gry
Posiadać prawidłowy strój golfisty
Używać swojego zestawu kijów- 1 osoba -1 torba golfowa
Ułożyć z powrotem wyrwane kępy darni
Posiadać widełki -pitchfork i używać je do naprawy śladów piłki na Greenach
Zagrabić bunkier, by jego powierzchnia była jednolicie gładka
Parkować wózki golfowe w odległości nie mniejszej niż 5 m od Greenów
Przepuszczać szybszych graczy
Nie należy: 
Grać w grupach większych niż 4 osobowe
Trenować na polu golfowym- grać na polu więcej niż dwoma piłkami
Wynosić piłki z terenu Driving Range a w szczególności grać nimi na polu golfowym
Grać, jeżeli inni gracze są w zasięgu uderzenia piłki
Pierwszeństwo gry na polu: 
Grupy 2 osobowe maja pierwszeństwo wobec zespołów 3 i 4 osobowych. Samotny gracz ustępuje miejsca grupom